Dores | ses-yalitiminda-siklikla-yapilan-hatalar-ve-onlemler

Ses Yalıtımında Sıklıkla Yapılan Hatalar Ve Önlemler

Döşeme kaplamalarında uygulanan süpürgeliklerin duvara çivi, vida vb elemanlarla bağlanması.

 • Döşeme kaplamalarında uygulanan süpürgeliklerin duvara çivi, vida vb elemanlarla bağlanması. Bu şekilde sert malzemeyle bağlantı yapılması ses köprüsü oluşturmaktadır. Ses, bağlantı yerlerinden komşu mekanlara iletilmektedir. Ses geçişini önlemek için süpürgeliklerin elastik malzemeyle (silikon vb) bağlantısı yapılmalıdır.
 • Döşeme bitiş malzemesi yan duvarlar ile temas etmemelidir.
 • Duvarlarda çatlakların oluşması, buralardan ses geçişine neden olmaktadır.
 • Duvarlar örülürken derzlerdeki harcın yetersiz kullanılması da ses geçişine neden olmaktadır.
 • Duvar uygulamalarında duvar örülürken gazbeton, tuğla veya bims gibi blokların dört yüzeyine de harç uygulanmalıdır.
 • Çift duvar uygulamasında, duvar arasında bulunan boşluğun tamamiyle yalıtım malzemesiyle kaplanması, boşluğun yok edilmesi ses yalıtımını olumsuz etkilemektedir.
 • Pencere ve kapıların montajında bağlantı yerlerinde esnek yalıtım malzemelerinin kullanılmaması. Bu şekilde yapılan uygulama hatası akustik sızıntıya neden olmaktadır.
 • Pencere ve kapılardaki açıklıkların kapatılması gerekir. Hava geçirmez contalar kullanılmalıdır.
 • Yüzer şap yapıldıktan sonra duvarların örülmesi. Bu uygulama hatası da duvarların altından ses köprüsü oluşturmakta ve ses geçişine neden olmaktadır. Doğru olanı ise ilk önce duvarların örülmesi ardından yüzer şapın uygulanmasıdır. Bu sayede yüzer şap kesintiye uğrayacak ve ses köprüsü oluşturmayacaktır.
 • Asma tavan uygulamalarında bölücü elemanların (duvarların) asma tavanın altında kesilmesi. Döşeme kaplamalarında uygulanan süpürgeliklerin duvara çivi, vida vb elemanlarla bağlanması. Bu şekilde sert malzemeyle bağlantı yapılması ses köprüsü oluşturmaktadır. Ses bağlantı yerlerinden komşu mekanlara iletilmektedir. Böyle bir uygulamada ses aradaki havadan ilerleyip komşu mekanlara geçiyor. Buna dolaylı geçiş denir. Sesin yayılmasını önlemek için asma tavan uygulamalarında da ilk önce duvarlar örülmelidir. Ardından asma tavan yapılmalıdır. Yine birleşim bölgelerinde elastik malzeme kullanılmalıdır.
 • Asma tavanın akustik açıdan daha olumlu olması için gözenekli yüzey kullanılabilir ve esnek olarak da bağlantı sağlanırsa hacmin gürültüsü azaltılır. Bu sayede hem kalın sesler hem de ince sesler yutulmuş olur.
 • Boşluklu duvarlarda, alt kısımlarda harç kalıntılarının yer alması. Harç birikintisi akustik köprüye neden olarak ses geçişi oluşturur.
 • Alçı levha duvar uygulamalarında, alçı plaka alçıyla bağlanmamalı esnek malzemeyle bağlanmalıdır.
 • Havalandırma veya tesisat kanallarında yüzeylerde yalıtım malzemesi kullanılmaması yine sıklıkla karşılaştığımız hatalardan. Bu kanallarda ses koridoru oluşmaktadır. Yalıtımın uygulanmasıyla ses yutulmuş olacaktır. Zira en çok ses geçişi bu kanallardan olmaktadır.  
 • Komşu duvarlarda sırt sırta denk gelen elektrik prizleri, telefon, TV anahtarları. Böyle hatalı uygulamalarda, buralarda ses köprüsü oluşmakta ve dolayısıyla mekanlar arası ses geçişi olmaktadır. Ses geçişini önlemek için prizleri ve anahtarları ortak duvarlara sırt sırta yapmamalı,  şaşırtmalı yerleştirilmelidir.
 • 2 komşu mutfak arasına çift duvar uygulaması yapılmalıdır. Ya da bağlantılar için şaft yapılmalıdır.
 • Elektrik prizleri, hava kanalları vs bölücü elemanlara (duvar vs) temas etmemelidir. Arada elastik malzeme olmalıdır ki ses iletimi olmasın.
 • Döşeme kaplaması ve duvarların birleşim yerlerinde elastik malzeme kullanılmalıdır. Elastik malzemeyle ayrım sağlanmalıdır.
 • Akustik açıdan kara sıva tercih edilmelidir, alçı sıva değil. Kara sıvanın belli bir ağırlığı olduğundan ses yalıtımına olumlu katkı sağlamaktadır.
 • Klima monte edilirken arkasına yani duvarla klima arasına ince bir yalıtım malzemesi uygulanmalıdır.

ilgili haberler

Akustikde Kullanılan Malzemeler

Volkanik kökenli, silikat esaslı, camsı ve gözenekli hafif yapı elemanıdır.

daha fazla

Akustik

Ses dalgalarının oluşumu, iletimi, etkileri, algılanması ve işitme ile ilgili konuları inceleyen...

daha fazla