FMS Mimarlık | Projeler

AKUSTİK RAPOR / AKUSTİK PROJE

Gürültü, konforumuz açısından istenmeyen, rahatsız edici bir durumdur.

Gürültü, konforumuz açısından istenmeyen, rahatsız edici bir durumdur. Özellikle kentleşmenin plansız yürüdüğü bölgelerde, gürültü insan sağlığına ve konforuna zarar veren etkenler arasındadır. Gürültüyle mücadelede, temel olarak akustik düzenleme ve ses yalıtımı kullanılır. Akustik düzenleme, kapalı ortamdaki yansıma süresinin düzenlenmesidir. Ses yalıtımı ise, yapı elemanları aracılığıyla iletilen seslerin miktarlarını azaltmak için yapılan işlemdir.

Ses yalıtımı doğru uygulandığında uzun vadede yatırımınızı fazlası ile karşılamakta ve geri dönüşü fazla olmaktadır. Ses yalıtımında yapılan en ufak yanlışlar ise bu alanda yaptığınız tüm çabaların boşa gitmesine neden olabilir. Ses, hava ve katı doğuşumlu iletildiği için bulabildiği en ufak açıklıktan (elektrik prizleri, ısıtma ve havalandırma kanalları, yanlış asma tavan uygulamaları, boru bağlantıları, yanlış uygulama yapılan kaplama malzemeleri … vs) geçerek karşı tarafa iletilebilir.

Akustik

Tüm bunların ışığında binalarda gürültü kontrolüne ilişkin hususları içeren mevzuat olan “Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” 31 Mayıs 2017 Tarihinde 30082 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanmış ve 31 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik ile her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin işletimi ve kullanımı esnasında insanların maruz kalacağı, her türlü gürültünün, kişilerin, beden ve ruh sağlığına olumsuz etkilerini en aza indirecek iyi işitme ve algılama koşullarının sağlanması için, tasarım, yapım, kullanım, bakım ve işletim bakımından uyulacak kurallar tanımlanmıştır. Akustik tasarım bunun önemli bileşenlerinden bir tanesidir.
Yayımlanan yönetmeliğe göre binalarda çevre gürültüsünü önlemek için D-1 Temel Bina Akustiği Sertifikası ’na sahip kişiler bu alanda akustik rapor ve akustik proje hazırlayabilir.
Bodrum katı ve çatı arası dışında en çok yedi katlı konutlar ile yalnızca bir bodrum katın inşaat alanı hesaba katılmaksızın toplam inşaat alanı 2.000 metrekareyi geçmeyen yapılardan merkezi iklimlendirme sistemi bulunmayanlar için akustik uzman tarafından akustik rapor zorunluluğu vardır. Yine bir bodrum katı ve çatı arası hariç yediden fazla katlı konutlar, toplam inşaat alanı 2.000 metrekareyi geçen ikiden fazla katlı konut dışı binalar, yönetmelik EK-2 Tablo 2.1’de verilen bina işlevlerinden birden fazlasını içeren binalar, konser ve dinleme salonları gibi özel akustik tasarım gerektiren kullanımları içeren binalar için ise akustik proje zorunluluğu vardır. Ruhsat alınacak yeni binalarda minimum “C” sınıfı, mevcut yapılarda ise minimum “D” sınıfı sertifikası alınması zorunlu hale gelmiştir.

Bina sahipleri ve müteahhitlerin her anlamda kazanç sağlamasını hedefliyoruz.

FMS Mimarlık, akustik rapor ve akustik proje hazırlamak için gerekli olan D-1 Temel Bina Akustiği Sertifikası’na sahip akustik uzmanlığı alanında yetkili bir kuruluştur. Bu alanda sahip olduğumuz sertifika ile uygun maliyetli ve yalıtım performansı yüksek çözümler üretiyoruz. Bu sayede bina sahipleri ve müteahhitlerin her anlamda kazanç sağlamasını hedefliyoruz.